Ce este art terapia?

Ce este art terapia?

Arta ca modalitate de vindecare este la fel de veche precum picturile rupestre din pereții peșterilor. Artiști faimoși, ca Jackson Pollock, Vincent Van Gogh, Edvard Munch au găsit în exprimarea artistică o modalitatea de a gestiona propria angoasă.

Art terapia unește două limbaje – limbajul psihologiei și limbajul artei – un act creativ, vizual, concret și nonverbal prin propria sa valoare metaforică și terapeutică. (Orbach N. şi  Galkin L.,2016)

Art terapia are la bază nevoia primară a omului de a se exprima creativ şi sprijină dezvoltarea unui vocabular vizual care să susţină imaginile narative. Art terapeutul are rolul de a crea un spaţiu emoţional sigur şi de a facilita utilizarea mijloacelor creative și a procesului creativ pentru explorarea emoțiilor, rezolvarea conflictelor interioare și descoperirea părţilor din psihic care au potenţial de vindecare. Sunt explorate emoţii încă neconştientizate, reprimate, negate, ascunse în interiorul psihicului. Limbajul simbolic facilitează explorarea şi exprimarea exprimarea trăirilor mai mult sau mai puținconștiente, deschizând noi căi de comunicare care trec peste limitele limbajului verbal.

Beneficiile art terapiei au fost studiate intens în ultimii ani. O parte importantă dintre acestea sunt recunoscute de trei asociaţii profesionale importante.

Art terapia este o profesie asimilată sănătății mentale. Este o modalitate terapeutică care ajută la creşterea gradului de conectare între minte şi corp şi oferă clienţilor un sprijin emoţional pentru a trece prin experințele de viață traumatizante (European Federation of Art Therapy). De asemenea, are beneficii dovedite în reducerea anxietăţii și depresiei, îmbunătăţeşte capacităţile de relaţionare şi gestionare a conflictelor, de reglare a afectului şi creşte capacitatea de auto-reflectare şi conştientizare.

Art terapia este un mijloc de abordare a problemelor emoţionale care pot fi cauza unor stări de confuzie și tulburare emoțională (British Association of Art Therapists), ajută la îmbunătăţirea capacităţilor intelectuale şi senzorio-motorii, îmbunătăţeşte conştiinţa de sine şi stima de sine, cultivă reziliența emoțională și înțelegerea de sine, îmbunătățește abilitățile sociale, ajută la reducerea și rezolvarea conflictelor şi  oferă un spaţiu de vindecare pentru suferința emoțională (American Art Therapy Association).

De asemenea, art terapia contribuie la reducerea stresului și scăderea nivelului de cortizol şi a efectelor burnout-ului, diminuarea problemelor de comportament în rândul copiilor și adolescenților, susține tratamentului în caz de stres post-traumatic şi este o terapie complementară benefică în cazul copiilor diagnosticați cu autism. În contextul unui diagnostic psihiatric art terapia întărește percepția de sine, îmbunătățește funcționarea socială și creează sentimentul de apartenență, iar demnitatea este recâștigată atunci cand stigma este împovorâtoare (pacienții își cultivă identitatea artistică)

Art terapia nu este utilizată a instrument de diagnostic.

Cine poate beneficia de art terapie?

Nu există restricții (vârstă, gen, nivel de educaţie etc.) legate de persoanele care pot beneficia de art terapie și nici constrângeri legate de materialele artistice care pot fi utilizate. Calitatea estetică a lucrării nu este importantă în procesul art terapeutic, experiența artistică anterioară a clientului nu este necesară.